ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (2017-09-18)

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,053-873729

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูประกาศ


เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ (2017-09-08)

การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดเศษผักเหลือทิ้งจากโรงแพ็คบรรจุผัก ผลไม้
วันที่ 18 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป และผู้สนใจทั่วไป 100 คน
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สนับสนุนโดย : โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานคัดบรรจุผักสดและแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,084-4888305


เปิดรับสมัครงาน (2017-08-11)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (จานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป - เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่ต่่ากว่า 24 ปีบริบูรณ์
- สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์การท่างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกต่าง ๆ ได้
- สามารถออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ได้ (ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,ออกแบบสติ๊กเกอร์)
- สามารถซ่อมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ได้

*ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560

สามารดาว์นโหลดลายละเอียดและใบสมัครได้ ทีนี่


รายชื่อผู้เข้าอบรม (2017-06-23)

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเลี้ยงหนอนแม่โจ้วันที่ 26,27,30 มิ.ย. 60 : ที่นี่่


รายชื่อผู้เข้าอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน วันที่ 1 ก.ค. 60 : ที่นี่


เปิดอบรมเพิ่มเติม (2017-06-22)

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เราจะมีอบรมเรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์”
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

รอบวันที่ 26 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : ลงทะเบียน
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้


รอบวันที่ 27 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : ลงทะเบียน
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้

รอบวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : ลงทะเบียน
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้


ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9 หรือทางออน์ไลน์ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านบน


เลื่อนการอบรม (2017-06-20)

ประกาศเลื่อนการอบรม “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์” ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 60 เป็น วันที่ 30 มิ.ย.60 (สำหรับกลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ บุคคลทั่วไปที่สนใจ)

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://goo.gl/forms/t0jdIAncWlbWrpP12

เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : 
http://www.maejonaturalfarming.org/…/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%…

ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9 หรือทางออน์ไลน์ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านบน


ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 16 มิ.ย. 60 (2017-06-13)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : รายชื่อผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนหนอน 16 มิ.ย.60.pdf

*มีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)


เปิดอบรม (2017-06-11)

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เราจะมีอบรมเรื่อง “เทคนิคการเลี้ยงหนอนแม่โจ้เพื่อผลิตโปรตีนเลี้ยงสัตว์”
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้
รอบวันที่ 16 พฤษภาคน 2560 (กลุ่มเกษตรกร บุคคลทั่วไป )
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/PIOTovyO3lYMqVGb2
 เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้

รอบวันที่ 18 มิถุนายน 2560 (กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/dVecDdeccnDePbYo2
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้

รอบวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (กลุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ :  https://goo.gl/forms/JaDH5IagXyGIb4Xy2
เอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ : ที่นี้


ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9 หรือทางออน์ไลน์ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านบน


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม (2017-05-29)

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนวันที่ 31 พฤษภาคม,วันที่ 12และ17 มิถุนายน 2560 
สามารถเช็ครายชื่อได้ตามีลิงค์นี้ได้เลยนะครับ >> คลิกที่นี้

และสามารถดาว์นโหลดเอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ ได้ที่ >>
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560>> ทีนี่
วันที่ 12 มิถุนายน 2560>> ทีนี่
วันที่ 17 มิถุนายน 2560>> ทีนี่

มีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)
*หมายเหตุ : ระบบจะอัพเดทรายชื่อทุก 16.00 น. ของทุกวัน


รับสมัครแม่บ้านด่วน!! (2017-05-26)

ตำแหน่ง : รับสมัครแม่บ้านด่วน (จำนวน 1 อัตรา)
  คุณสมบัติทั่วไป
  - เพศ หญิง
  - ระดับการศึกษาไม่จากัด
  - อายุ 25 -45 ปี
  - มีประสบการณ์การทางานและความอดทนสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
                         
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,084-4888305
สามารดาว์นโหลดลายละเอียดและใบสมัครได้ ทีนี่


เปิดอบรม (2017-05-22)

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เราจะมีอบรมเรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งหมด 3 รอบ ดังนี้
รอบวันที่ 31 พฤษภาคน 2560 (กลุ่มศิษย์เก่าและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/Ta9OTt9hbMR8utgp1

รอบวันที่ 12 มิถุนายน 2560 (กลุ่มองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ :  https://goo.gl/forms/YiJshPkM2Kkb9Utg2

รอบวันที่ 17 มิถุนายน 2560 (กลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ :  https://goo.gl/forms/1YaMLhjCkIkZwAsh2


การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ท่านจะได้รับชุดเลี้ยงกะละมังพร้อมสายพันธุ์ไส้เดือน 1 ชุด หนังสือไส้เดือนดิน 1 เล่มพร้อมทั้งอาหารและเบรค 2 มื้อ 
ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9 หรือทางออน์ไลน์ตามลิงค์ที่แนบไว้ด้านบน


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม (2017-05-16)

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
สามารถเช็ครายชื่อได้ตามีลิงค์นี้ได้เลยนะครับ >> คลิกที่นี้

และสามารถดาว์นโหลดเอกสารตัวโครงการ พร้อมทั้ง กำหนดการและแผนที่ ได้ที่ >> ทีนี่

มีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)


ประกาศ (2017-05-15)

มีข่าวดีมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ เราจะมีอบรมเรื่อง การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 นี้
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
การอบรมในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ท่านจะได้รับชุดเลี้ยงกะละมังพร้อมสายพันธุ์ไส้เดือน 1 ชุด หนังสือไส้เดือนดิน 1 เล่มพร้อมทั้งอาหารและเบรค 2 มื้อ
ท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 053-873728-9
หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ : https://goo.gl/forms/g4VJ1KiFqJe5PnT13


ประกาศผู้ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (2017-04-26)

ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2560
ตำแหน่ง : ธุรการ
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,053-873729

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูประกาศ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อ ปฏิบัติงานธุรการ (2017-04-21)

สถานที่สอบ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ห้องสอบ SE113 ชั้น1 ตึกภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม 

สอบข้อเขียน เวลา 14.00-15.00 น. (1 ชั่วโมง)
แบบทดสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ จำนวน 5 หน้า 
(ผู้เข้าสอบกรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนมาเอง)
สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา 15.00 เป็นต้นไป

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทีนี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-873728(ในเวลาราชการ)